in , ,

Vestlandets kvinneledere tjener 220 000 mindre i året

Liv Spjeld By
KVINNENE TAPER. – Det er betenkelig at lønnsgapet mellom menn og kvinner øker, sier Liv Spjeld By, nestleder i Lederne. Foto: Lederne

En kvinnelig leder på Vestlandet tjener i snitt 221 000 kroner mindre enn sin mannlige kollega. Nasjonalt har lønnsgapet mellom kvinnelige og mannlige ledere økt med 5,5 prosentpoeng på bare ett år, viser en ny måling.

En gjennomsnittlig kvinne som jobber som leder eller mellomleder på Vestlandet har en årslønn på 599 000 kroner. Til sammenligning tjener menn med samme lederansvaret i snitt 820 000 kroner i landsdelen. Det viser Norsk Ledelsesbarometer 2016, som er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for arbeidstakerorganisasjonen Lederne.

– Det har alltid vært en viss lønnsforskjell mellom kvinner og menn i de årlige målingene våre. En del av forklaringen er at det jobber flere menn i de lønnsledende bransjene, og at det er mer vanlig med deltid blant kvinner. Imidlertid er det betenkelig at forskjellene nå øker, sier Liv Spjeld By, nestleder i Lederne.

Skylder på politikerne og bedriftene

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm etterlyser en utjevning i lønningsposen.

– Typiske kvinneyrker lønnes gjennomgående lavere enn mannsdominerte yrker. Her har politikerne vært for tålmodige på kvinner vegne. Vi trenger en lønnsutjevning, og ansvaret ligger både på politikerne og i den enkelte bedrift, sier hun.

Flest menn i olje og gass

Barometeret viser at på nasjonalt nivå er menn overrepresentert i bransjer som er lønnsledende. Ikke minst gjelder dette i oljebransjen. Kvinneandelen blant deltakerne i Norsk Ledelsesbarometer 2016 som jobber i olje-, gass- og rederisektorene er på bare 12 prosent, mens den stiger til 55 prosent i offentlig sektor og hele 86 prosent i barnehagesektoren.

I olje-, gass- og rederisektorene tjener en gjennomsnittlig kvinneleder 81,6 prosent av det en gjennomsnittlig mannlig leder gjør. Dette er også den mest høytlønte sektoren i barometeret, med en lederlønnen i snitt på nær 915 000 kroner. I barnehagesektoren, der det i praksis ikke er forskjeller mellom kjønnene i avlønningen, ligger årslønnen på i underkant av 575 000 for en leder.

Menn selger seg dyrest

Liv Spjeld By forteller at markedslønn og individuelle ordninger ofte favoriserer menn, i motsetning til fellesforhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakere.

– Det ligger i menneskets natur at vi foretrekker de som ligner på oss selv, og fortsatt er menn overrepresentert helt øverst i bedriftshierarkiene. I individuelle lønnsforhandlinger kan dette virke i kvinners disfavør. Dessuten er det nok fremdeles slik at menn jevnt over er mer overbevist over egne fortrinn i en forhandlingssituasjon. De selger seg dyrere, sier hun.

Liv Spjeld By
KVINNENE TAPER. – Det er betenkelig at lønnsgapet mellom menn og kvinner øker, sier Liv Spjeld By, nestleder i Lederne. Foto: Lederne

Faktabokser

Om Norsk Ledelsesbarometer:

Norsk Ledelsesbarometer 2016 er en rapport som er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet på vegne av organisasjonen Lederne.
Ledelsesbarometeret er gjennomført for åttende år på rad og har til hensikt å kartlegge arbeidsforholdene til norske mellomledere. Ledelsesbarometeret har tidligere år skapt oppsikt i media på grunn av sine avsløringer og funn.

Om Lederne:

Lederne ble stiftet i 1910 og er en partipolitisk uavhengig organisasjon.
Lederne er organisasjonen for over 17 000 ledere og betrodde ansatte på ulike nivåer i vel 1200 bedrifter.
Bidrar med individuell service, rådgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk støtte.

Kilde: Lederne

Jærnytt

innbrudd

Innbrudd i Kvellurveien – beboer våknet mens tyven var inne i huset

Politi

Trafikkulykke ved Kvadrat