in ,

Ulovlig innkvartering, farlig arbeid og manglende lønn

arbeidsmiljøloven
Mannen til høyre på bildet var ikke registrert med arbeid i Norge, og han ble bortvist fra stedet i forbindelse med utgraving av en kjeller i Stavanger. Her er det mistanke om svart arbeid.

163 boliger i Rogaland kontrollert:

ANNONSE


Ulovlig innkvartering, farlig arbeid og manglende lønn

For tredje år på rad har A-krim Rogaland kontrollert tilstanden i privatmarkedet for bygg- og anlegg. Erfaringen er at det fortsatt er utfordringer i markedet.

More...

17. og 18. april gjennomførte A-krim Rogaland en omfattende kartlegging og kontroll av firmaer brukt av private utbyggere. Målet var å kontrollere alle byggeplasser A-krim Rogaland kom over innenfor spesifikke geografiske områder. Under aksjonen så man etter brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere. Kartleggingen viser at flere firmaer beveger seg utenfor lover og regler.

– Det store flertall av firmaene innen bygg i privatmarkedet er seriøse. Imidlertid er det en altfor stor gruppe som beveger seg i gråsonen og i det helsvarte markedet, sier Gro Ellingsen, felles talsperson for A-krim Rogaland.

arbeidsmiljøloven

To rumenske statsborgere ble bortvist i forbindelse med oppussing av en bolig i Stavanger. De opplyste at de hadde fått jobben av en venn og at de ikke fikk betaling – kun gratis overnatting og mat – for arbeidet

Fortsetter innsatsen

Under aksjonen ble det påtruffet virksomheter som er knyttet til organisert kriminalitet. Et positivt funn er at det var langt færre avvik med HMS-kort i år enn i fjor, med en nedgang fra 45 prosent til 27 prosent. Det var også færre helt uregistrerte virksomheter som er påtruffet sammenlignet med tidligere kartleggingsaksjoner.

– Alle tall er ikke gjennomgått og analysert, men inntrykket er at kriminaliteten i privatmarkedet i Rogaland kan være på vei ned. Samtidig er det alt for mange ulovligheter i bransjen til at vi på noen som helst måte kommer til å redusere innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, sier Ellingsen. 

Alle kan bidra

Arbeidslivskriminalitet og svart arbeid eksisterer fordi forbrukere velger å benytte seg av det.
– Hvis et firma gir deg muligheten til å betale svart, er det et firma du ikke bør bruke. Da er firmaet nemlig villig til å drive ulovlig, sier Ellingsen.

Ved ulike adresser kom A-krim Rogaland blant annet over:

  • Ulovlig innkvartering der tre arbeidere bodde i et privathus som var under oppussing.
  • Arbeidere som ikke er registrert i norske systemer. Opplyste at de ikke fikk lønn, men betalt i mat og husvære.
  • Uregistrerte arbeidere som drev omfattende el-arbeid i bolig under oppussing.

Ellingsen forklarer at alle som utfører byggeaktiviteter skal ha HMS-kort. Hun oppfordrer forbrukerne til alltid å skrive kontrakt før arbeidet starter, og betale via bank.

– Vær varsom med hvem du inviterer hjem til deg. Vis sunn skepsis og snakk med dem som utfører arbeidet. 

Kilde:Sør-Vest politidistrikt

Foreløpige resultater viser:

Antall kontrollerte boliger med byggeaktivitet: 163
Antall arbeidere påtruffet/kontrollert: 376
Antall kontrollerte virksomheter: ca. 200
Avvik på HMS-kort: 101 personer, nærmere en tredjedel av det totale antallet kontrollerte)
Byggestans pga. farlig arbeid uten sikring: 16 steder
Stans på farlig utstyr: 3 steder
Bortvisninger etter politiloven: 10
Virksomheter som ikke er mva.-registrert (kan indikere helsvart arbeid): 8
Virksomheter med manglende mva.-oppgaver: 3
En varebil inndratt
NAV jobber med flere saker knyttet til mulig trygdesvindel
Skatteetaten har identifisert flere saker med mulig skatteunndragelse

arbeidsmiljøloven

Disse arbeiderne arbeidet med utvending oppussing av en bolig i Stavanger, men jobbet i et usikret stillas. Arbeidet ble stanset.

ANNONSE


fyll og tull

Nattens: mann angrepet av 3 personer i Stavanger sentrum

Nattens: 6 biler sprayet med brannslukningsapparat