in , ,

Trafikkulykke ved Kvadrat

Politi
Foto: JÆRNYTT Politi

Kl 16:00 rykket nødetatene ut til Forussletta ved Kvadrat etter melding om trafikkulykke mellom buss og bil. Det er mindre trafikale problemer, bergingsbil er rekvirert. Det meldes også om mindre personskade på to personer.

Ulykken har skjedd i rundkjøring, uavklart om skyld. Fører av personbil tilsett av lege på stedet. Sak opprettet.

Jærnytt

Liv Spjeld By

Vestlandets kvinneledere tjener 220 000 mindre i året

Ulykke

Arbeidsulykke i Byfjordtunnelen