in ,

Trafikkulykke lørdag 15.jan kl. 0009 i Haugesundsgata i Stavanger

ambulanse

Politiet fikk i dag lørdag 15.1.22 kl. 0009 melding om en trafikkulykke mellom en el. sparkesykkel og en personbil i Haugesundsgata like under Bybrua i retning mot Stavanger sentrum. Fartsgrensen på stedet er 40 km/t.

Fører av personbilen, mann i 20 årene, var alene i bilen. Vedkommende er ikke fysisk skadet, men følges opp av helse. Det er ikke mistanke om kjøring i rus eller alkoholpåvirket tilstand.

Personen på el. sparkesykkelen, mann i 30 årene ble tatt med av ambulanse til Stavanger Universitetssykehus med alvorlige skader.

Begge er bosatt på Nord-Jæren.

Kriminalteknikere fra politiet har sammen med ulykkesgruppen til vegvesenet arbeidet med undersøkelser på stedet gjennom natten. Det var flere vitner til ulykken og det er gjennomført flere vitneavhør på stedet.

Politiet har en viss oversikt over hendelsesforløpet, men det gjenstår enda noe etterforskning før endelig konklusjon kan trekkes.

Kilde: Politiet

Jærnytt

fyrverkeri

Siktet for fyrverkeri mot politiet

politi

Elsparkesyklist døde etter ulykke