in ,

Ti avtalte slåsskamper på ti dager

slåsskamper
Foto: politiet

Sør-Vest politidistrikt har i løpet av ti dager fått meldinger om ti ulike slåsskamper på ulike steder i Stavanger-området. Majoriteten er i ungdomsskolealder, og det er både gutter og jenter involvert.

ANNONSE


– Slåsskampene planlegges før de gjennomføres på avtalt tid og sted, slik at det i tillegg til dem som slåss også er mange tilskuere. På det meste har det vært opp mot 50, sier Kathrine Sæland Rotseth, leder av forebyggende avsnitt i Stavanger.

Mange av tilskuerne filmer slåsskampene, og sprer dem deretter via sosiale medier. Politiet har fått tilgang til flere av filmene, og har også avverget tre av de ti slåsskampene..

Foreldre og skoler

– Både foreldre og skoler må på banen. Dette er en alvorlig utvikling, og politiet vinner ikke denne kampen alene, sier Rotseth.

Flere ungdomsskoler i sørfylket har meldt om bekymring vedrørende dette fenomenet den siste tiden, og denne uken sendte politiet brev til alle rektorer på ungdomsskolene i Stavanger kommune med informasjon og oppfordringer om å ha fokus på dette problemet.

– Vi har sett flere eksempler på avtalte slåsskamper tidligere, men nå har vi hatt veldig mange på få dager i oktober. Derfor frykter vi en ny trend, og det må alle gode krefter bidra for å avverge, sier Rotseth.

De involverte har hovedsakelig tilknytning til ulike skoler i Stavanger og Sandnes.

– Flere av de involverte er kjent for politiet fra før, enten i narkotikasaker, for bæring av kniv på offentlig sted eller voldssaker. I tillegg er flere av disse ungdommene tilknyttet Barnevernet, sier avsnittslederen.

Bekymringssamtale

Det blir gjennomført en bekymringssamtale med involverte ungdommer politiet kjenner identiteten til.

– Mange er under den kriminelle lavalder, så her er vi avhengige av et godt samspill med foreldre, skolene og politiet, sier Rotseth.

Politiet opplever også en negativ trend i møte med ungdommene. Dette går på hva de ønsker å si til politiet, hvordan de snakker til politiet og at mange forsøker å unndra seg kontroll.

– Dette har vi blant annet merket ved oppsøkende virksomhet, for eksempel på ungdomsklubber. Ungdommene har oppført seg lite samarbeidsvillige selv når det ikke har vært en hendelse og politiet kun ønsker å prate med ungdommene og skape en god relasjon, sier Rotseth.

Kilde: Politiet

ANNONSE


Bruhagen

Brann i garasjeanlegg

nattens

Nattens: Mann slo ansatt hos Deli De Luca