Flere historier

  • in , ,

    Politiet har startet ny etterforskning i Tina-saken

    Ny etterforskning i Tina-saken: Tidligere i år leverte Seksjon for alvorlige uoppklarte saker i Kripos, den såkalte Cold case-enheten, sin rapport etter å ha gjennomgått drapssaken der Tina Jørgensen ble funnet drept 26. oktober 2000. I rapporten anbefaler Kripos at Sør-Vest politidistrikt iverksetter videre etterforsking i et begrenset omfang. Mer