in ,

Strammer inn mulighetene for å få nødpass

nødpass

I fjor ble mulighetene for å få nødpass i Sør-Vest politidistrikt redusert ved at det kun ble utstedt i åpningstidene til de ordinære passkontorene. Nå skrenkes tilbudet ytterligere inn. Fra og med 1. januar 2022 er bare mulig å få nødpass ved Stavanger lufthavn politistasjon og Politiets Forvaltningsenter i Haugesund.
– Arbeidet med å innfri internasjonale sikkerhetskrav til utstedelse av pass er bakgrunnen for beslutningen. Det handler først og fremst om å beholde status for de norske passene, slik at vi kan reise visumfritt til de fleste land. I tillegg til å sikre at pass og identitet ikke blir misbrukt, sier lokal innføringsansvarlig for nye pass og ID-kort i Sør-Vest politidistrikt, Kjetil Optun.

Strenge regler for å få midlertidig pass

Sør-Vest politidistrikt skriver ut flere tusen nødpass i et normalår. I forbindelse med pandemien har naturlig nok dette behovet blitt redusert, i takt med lavere reiseaktivitet. Men, det er grunn til å tro at mange innbyggere vil søke om nødpass etter hvert som flere skal ut og reise.
– Vi vet at etterslepet på ordinære pass er stort, og vi har erfaring med at det er en del som er for seint ut til å sjekke utløpsdato på passet sitt. Det er derfor en viss fare for at en ikke får pass i tide til reisen. Med de nye innskrenkingene vil det ikke bli like lett å få nødpass heller, understreker Optun.
– I tillegg til at nødpass blir utstedt ved færre lokasjoner, minner vi om at det er strenge regler for å få utstedt midlertidig pass. Dersom en ved flere anledninger de siste fem årene har fått flere nødpass, eller har mistet et nødpass, kan prosessen med å få midlertidig pass ta tid. Det å belage seg på nødpass kan med andre ord være risikabelt med tanke på å få passet før en skal ut og reise, presiserer han.

Bestill time før det blir kø

Politiet har en klar oppfordring til fremtidig reisende.
– Sjekk utløpsdato på eget og barnas pass i dag. Det er ikke høysesong på passkontorene om vinteren, og det er derfor smart å bestille time før det blir kø på våren, sier Kjetil Optun.

Kilde: Sør-Vest politidistrikt

Jærnytt

Austrått

Trafikkulykke på FV516, Austrått

fyrverkeri

Siktet for fyrverkeri mot politiet