in ,

Statens vegvesen utførte torsdag kontroll på Ålgård

kontroll på Ålgård
Foto: Statens Vegvesen

Statens vegvesen utførte i dag kontroll på Ålgård der de hadde fokus på det tekniske.

Det var 18 kjøretøyer som fikk bruksforbud, av disse var det 8 kjøretøy som ble avregistrert grunnet manglende godkjent EU kontroll. Resten av bruksforbudene var: mørk folie i side vinduer, kjennemerke ikke lesbart, manglende bremser på tilhenger, manglende lys på tilhenger og mangler med sikring av last på tilhenger.

En fører ble anmeldt for kjøring med bil og tilhenger uten førerrett BE. 5 Bilførere fikk gebyr for å ikke medbringe vognkort under kjøring. Det var videre 8 biler som ikke hadde lysene iorden.

Kontrolloppsett

Kontrollsted: Ålgård
Dato og tidspunkt/ varighet: 09:30-14:30
Antall deltakere fra Statens vegvesen: 7

Resultat

Antall kontrollerte kjøretøy: 2891
Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 8
Antall bruksforbud/ avskiltinger: 18/8
Antall kjøretøy som ble anmeldt/ rapportert skriftlig: 1/0
Gebyr og type gebyr: 5

Kilde: Statens Vegvesen

Avatar

Jærnytt

Nærbø

Trafikkuhell på Nærbø

politi

Nattens: ruskjører stoppet i Stavanger