in ,

Seks videregående skoler har mottatt 13 trusler om skoleskyting

skoleskyting
Skjermdump fra Google

Politiet ser alvorlig på trusler om skoleskyting

Det har den siste tiden kommet inn en rekke trusler om skoleskyting over hele landet. Mange av disse blir fremsatt via skolenes sosiale medier. Bare i dag har det kommet inn 11 slike trusler på landsbasis.

– Politiet ser svært alvorlige på disse truslene. Hver hendelse blir håndtert og vurdert separat. Det pågår etterretning, både lokalt og nasjonalt, for å finne ut hvem som står bak. Politiet har en formening om hvilken gruppering som står bak truslene og hva motivet deres er, og vi ser at mange av truslene følger det samme mønsteret, sier stabssjef i Sør-Vest politidistrikt, Håkon Strand.

Det å fremsette trusler om vold mot skoler er en svært alvorlig handling, selv om det ikke er en intensjon om å gjennomføre faktiske voldshandlinger.

– Det kan bidra til å skape utrygghet og frykt blant skoleelever, foresatte, ansatte og i nærmiljøet for øvrig. Det er opp til skolene selv å vurdere om de vil gjøre egne tiltak opp mot elevene, sier Strand.

Kan føre til både fengselsstraff og erstatningsansvar

Siden 14. januar i år har skoler i Sør-Vest politidistrikt fått 13 trusler om skoleskyting. På landsbasis er tallet 190. Etterforskningen koordineres av Sør-Øst politidistrikt, men det blir i tillegg håndtert fortløpende lokalt.

– Det er synd at slike grupperinger får mulighet til å spre frykt på denne måten. Det er klart at dette er utfordrende, også fordi politiet bruker en god del ressurser på dette arbeidet. Det er likevel viktig for oss å presisere at vi vurderer tiltak for å trygge elever, ansatte og innbyggerne for øvrig oppimot hver hendelse, og at vi følger utviklingen tett, understreker stabssjef Håkon Strand.

– Å true med voldelige aksjoner eller voldelige straffbare handlinger blir fulgt opp av politiet. Ved å true samfunnsinstitusjoner på denne måten risikerer man ikke bare et straffeansvar, men også erstatningsansvar som følge av de økonomiske kostnadene slike hendelser har, legger Strand til.

Kilde: politiet

Avatar

Jærnytt

nattens

Nattens: jente anmeldt for falsk melding

beruset Hommersåk

Beruset bilfører kjørte i grøfta – passasjer til sykehus