in ,

Pressemelding i Tina-saken

politi-rettsal-jnytt
Illustrasjonsfoto

Innstilling i saken om påtalemessig avgjørelse er i dag er oversendt Rogaland statsadvokatembeter for videre behandling.

Det vil ikke bli gitt nærmere opplysninger om hva innstillingen lyder på da dette er taushetsbelagte opplysninger, jf § 9-8 i politiregisterforskriften.

Saken vil nå bli gjennomgått av Rogaland statsadvokatembeter, som deretter sender sin innstilling om påtalemessig avgjørelse videre til Riksadvokaten. Det er Riksadvokaten som har påtalekompetanse i saken.

 

Jærnytt

Fritidsbåt grunnstøtte på Revtangen

Politi

Vogntog fikk sleng på henger og traff motgående personbil på Buevegen