in , ,

Pressemelding fra Kripos ang Tina Jørgensen-saken

politi-rettsal-jnytt
Illustrasjonsfoto

Kripos skal gjennomgå Tina Jørgensen-saken
Politimesteren i Sør-Vest politidistrikt har bedt Seksjon for alvorlige, uoppklarte saker i Kripos, den såkalte Cold case-enheten, om å gjennomgå den uoppklarte Tina Jørgensen-saken. Tina Jørgensen ble sist observert natt til 24. september i 2000 i Stavanger sentrum, og ble funnet drept 27. oktober i en kum ved Bore kirke. Til tross for omfattende etterforskning er saken fortsatt uoppklart.

Vi har bedt om en fornyet gjennomgang av saken, sier Hans Vik, politimester i Sør-Vest politidistrikt.

Kripos fikk 6. mai 2015 i oppdrag av Politidirektoratet (POD) å opprette en enhet som skal arbeide med alvorlige, uoppklarte saker.

Vår enhet vil gå gjennom saken for å se om det, med dagens etterforskningsmetoder og teknologi, kan ligge nye muligheter for en oppklaring, sier politiinspektør og enhetens leder i Kripos Espen Erdal.

Politiet ønsker i denne saken tips fra personer som mener å ha nye opplysninger. Seksjon for alvorlige, uoppklarte saker ved

Kripos har opprettet en egen tipstelefon og e-post som kan benyttes:

Tlf. 458 78 112

E-post: tips.coldcase@politiet.no

Hilde Urdal Fløysvik
Kommunikasjonsrådgiver

Jærnytt

førerkortbeslag

Vinglete kjøring på E39 – fører påvirket

Brannbil

Gasslekkasje i Diplom IS sine lokaler på Sola