in ,

Politikontakten på plass i Klepp – lensmannskontoret legges ned

Politikontakten på plass i Klepp – lensmannskontoret legges ned

Onsdag 10. januar er siste åpningsdag for Klepp lensmannskontor. Kontoret erstattes med politikontakt.

ANNONSE


Politikontakt

Det er etablert politikontakter i alle kommunene, og disse blir særlig viktige i de kommunene der lensmannskontorene legges ned. En politikontakt er en dedikert ressurs innen kriminalitetsforebygging, og skal sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende handlingsplan og politiets nærpolitirolle. En politikontakt skal være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid (Samordning for lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) fungerer. I tillegg skal han eller hun bidra til helhetlig samhandling og sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og ulike samarbeidsaktører i kommunen.

Påvirker ikke beredskapen

Selv om kommunen ikke har eget lensmannskontor lenger, er det viktig å presisere at den nye ordningen ikke vil påvirke beredskapen. Klepp ligger inn under den geografiske driftsenheten Jæren, Sandnes og Dalane.
– Når det skjer noe er det operasjonssentralen som styrer mannskapene i politidistriktet. Det er ikke lensmannskontoret som rykker ut på hendelser, men patruljene som er på hjul. I tillegg skal vi med reformen bli enda bedre på å flåtestyre patruljene våre, sier Bernt Norvalls, prosjektleder for Nytt politidistrikt.

Hva vil publikum merke til endringene?

– Reformen skal bidra til at vi endrer metodikk. Patruljene får mer fokus på forebyggende politiarbeid. Politikontaktene blir en integrert del i forebyggende- og patruljeseksjonen – de skal ut og møte folk. Vi har også fått en større operasjonssentral som dekker hele politidistriktet. I tillegg skal politiet bli bedre til å analysere og forstå utfordringene i kriminalitetsbildet gjennom bedre etterretning, sier Norvalls.

Kilde: Sør-Vest politidistrikt

ANNONSE


fyll og tull

Nattens: Førerkort beslaglagt – kjørte med person på taket på Bybroen

ordensforstyrrelser

Nattens: Mann i klammeri med vakter, ruskjøring og fartskontroller