in ,

Politihøgskolestudentene øver i Bryne sentrum

Torsdag gjennomfører 34 politihøgskolestudenter øvelser i Bryne sentrum.

Målet med øvelsene er å forberede studentene til hverdagen de vil møte når de skal ut i vakt og beredskapstjeneste ved de ulike driftsenhetene i distriktet.

17. august tok Sør-Vest politidistriktet imot nytt kull med 62 bachelorstudenter fra Politihøgskolen. 34 av dem har praksis i Stavanger, Søre-Ryfylke, Sandnes, Jæren og Egersund. Det andre studieåret ved Politihøgskolen gjennomføres ute i politidistriktene, hvor studentene under veiledning fra erfarne tjenestepersoner får prøve seg i politirollen.

Øver ulike steder i sentrum

Tradisjonelt har øvelsene blitt avholdt skjermet fra publikum. Politihøgskolens opplæringsenhet har de siste fire årene prøvd ut et nytt øvingskonsept.

– Vi ønsker å bidra positivt med uniformert tilstedeværelse i bybildet. For de fleste politihøgskolestudentene er det første gang de er ute blant publikum i uniform. Forebygging gjennom aktiv tilstedeværelse og god kommunikasjon med publikum vektlegges i politiutdanningen, sier utdanningsleder for opplæringsenheten i Sør-Vest Thomas Jensen.

Det vil være politistudenter i området ved Jæren lensmannskontor, på baksiden av Time Rådhus, i Møllekjelleren og inne på den søndagsåpne Kiwi i Jernbanegata. Her vil politihøgskolestudentene få bryne seg på ulike ordensoppdrag som blant annet; mindre tyveri, drikking på offentlig sted, narkotika, stans og kontroll av personer og kjøretøy, bråk på utested, samt prøve seg som operatør på operasjonssentralen for øvelsen.

Kilde: Politiet

Jærnytt

Bilbrann på Sola

Funn av død person ved Månafossen