in

Politiet stenger publikumstjenester for å forebygge koronasmitte

korona

Viktig info til publikum

Politiet iverksetter ytterligere tiltak for å forebygge koronasmitte og sikre en god beredskap i hele landet. Det innebærer blant annet at ikke-kritiske publikumstjenester som krever fysisk oppmøte stenger fra og med fredag 13. mars til og med torsdag 26. mars. Innbyggerne gjøres oppmerksomme på at perioden kan forlenges ved behov.

Tjenestene som omfattes av tiltaket er pass, nødpass, levering av anmeldelse, hittegods, avtaler som omhandler opphold og utlendingstjenesten, våpen, Namsmannen og Forliksrådet.

Innbyggerne bes om å ikke møte opp på politiets lokasjoner.

Hvordan anmelde et forhold?

Politiet tar ikke imot anmeldelser fysisk så lenge publikumstjenestene er stengt. Noen forhold kan anmeldes på nett, og publikum oppfordres til å benytte seg av denne løsningen så langt det er mulig.

– Dersom forholdet er så alvorlig at det ikke kan vente, og heller ikke kan anmeldes på nett, kan du ringe politiet på telefon 02800, sier Håkon Strand, seksjonsleder for operativ trening og utvikling.

Dersom du er i nød skal politiet kontaktes på telefonnummer 112.

Skriver ikke ut pass

Alle passtimer frem til og med 26. mars er nå kansellert. Innbyggere som har bestilt time vil få en melding om dette. En står fritt til å bestille ny time lenger frem i tid, men politiet presiserer at beslutningen om stenging av publikumstjenestene kan vare lenger enn frem til 26. mars. Det vil i så fall bli gitt ny informasjon om dette.

Mange spørsmål

Det er naturlig at mange har spørsmål vedrørende publikumstjenester. Vi oppfordrer publikum til å sjekke informasjonen som ligger tilgjengelig før de ringer politiet. Politiets nettpatrulje er tilgjengelig på Facebook, og kan svare på eventuelle spørsmål. Det er ikke mulig å møte opp fysisk ved politiets lokasjoner. Dersom en har konkrete spørsmål om for eksempel pass som er bestilt, eller om utlendingsforvaltning, bes en sjekke kontaktinformasjon til aktuelle lokasjoner på politiets nettsider.

Kilde: Politiet

Avatar

Jærnytt

pass

Prøver ut ordinære pass ved Stavanger lufthavn politistasjon

smittevernutstyr

KORONA: Ber næringslivet på Vestlandet bidra med smittevernutstyr