in ,

Politiet henlegger sak mot ansatte i Mattilsynet

Mattilsynet

Pressemelding fra Politiet:

I desember 2018 ble Mattilsynet og flere ansatte anmeldt av eieren av en minkfarm i Sør-Rogaland. Bakgrunnen var at Mattilsynet 2. juli samme år hadde fattet flere hastevedtak og satt flere betingelser for videre drift etter inspeksjon 29. juni.

– Gårdseieren kjente seg ikke igjen i rapporten som ble skrevet etter inspeksjonen. Mattilsynet fattet nytt vedtak 21. juli, hvor tidligere vedtak av 2. juli 2018 ble omgjort. Dette innebar blant annet at tidligere fastsatte betingelser for videre drift ble frafalt, forklarer politiadvokat Sidsel Tunestveit.

På bakgrunn av dette anmeldte gårdseieren flere ansatte i Mattilsynet fordi han mistenkte at de bevisst hadde gitt feil opplysninger i saken, som dannet grunnlaget for vedtakene av 2. juli.

Ny etterforskning etter henleggelse i 2019

Politiet henla saken 19. februar 2019. Statsadvokaten i Rogaland omgjorde politiets henleggelse 22. mai samme år. 23. mai 2019 mottok politiet anmeldelse på samme forhold fra en privatperson, noe betyr at totalt sju ansatte i Mattilsynet var anmeldt.

– Saken har siden vært etterforsket av politiet. Etterforskningen har vært rettet mot straffelovens bestemmelser om tjenestefeil og uriktige forklaring. Det er ikke funnet opplysninger som støtter opp under at det bevisst eller grovt uaktsom har blitt gitt uriktige opplysninger i saken.

Politiet har etter en samlet vurdering av bevisene i saken henlagt saken for samtlige anmeldte. Etter politiets syn taler bevisene med særlig styrke mot at det er begått straffbare handlinger. Sakene er derfor henlagt fordi intet straffbart forhold anses som bevist, sier Tunestveit.

Kilde: Politiet

Jærnytt

Søredalen

Kvinne omkom etter å ha fått bil over seg

Los Tacos

Siktet mann er avhørt – erkjenner ikke straffeskyld