in ,

OP Nettroll skal forebygge hatefulle ytringer og trusler på nett

politiet

Hat og trusler mot politikere og andre samfunnsdebattanter er en samfunnsutfordring. Det er alvorlig for dem som rammes og kan skape utrygghet.

Nettpatruljen

– Flere kan vegre seg fra å delta i den offentlige debatten og dette kan utgjøre en trussel mot ytringsfriheten og demokratiet. I forbindelse med årets valgkamp har Sør-Vest politidistrikt opprettet et eget prosjekt for å jobbe kunnskapsbasert og målrettet med å forebygge hatefulle ytringer og trusler som blir fremsatt på sosiale medier. Vi har kalt prosjektet for Operasjon Nettroll, og Nettpatruljen Sør-Vest skal drifte dette prosjektet, sier Grete Winge, leder for felles enhet for kriminalitetsforebygging.

Hatefulle ytringer er omhandlet i straffelovens paragraf 185.

– Det vil være frivillig for politikerne å være med i dette prosjektet, og uavhengig deltakelse i OP Nettroll oppfordrer vi alle som opplever potensielle lovbrudd på sosiale medier om å melde fra til politiet, sier Winge.

Forebyggende tiltak

Formålet med OP Nettroll er å forebygge, avdekke og etterforske straffbare handlinger, som har skjedd i kommentarfelt på innlegg til lokalpolitikeres sosiale medier.

– Vi håper det kan bidra til å ivareta politikeres engasjement i den offentlige debatten. Vi har valgt oss ut Facebook som kanal i dette prosjektet, men vil presisere at vi ikke ser gjennom fingrene på kommentarer som er eller kan være straffbare i andre sosiale medier, sier politiførstebetjent Roald André Møskeland i Nettpatruljen Sør-Vest.

Kommentarer som bryter – eller kan bryte – med straffeloven, vil bli vurdert av politiet.

– Dette kan innebære at vi setter inn forebyggende tiltak mot aktuelle avsendere. Eksempler på tiltak er å svare i kommentarfeltet, ringe eller fysisk oppsøke aktuelle personer for en forebyggende samtale, inndra utstyr eller anmelde, sier Møskeland.

Kilde: politiet

Jærnytt

Tjensvoll

Nattens: Vår og russetid

Arafjellet

Brann ved Arafjellet, Bogafjell