in , ,

Ny organisering av politiet lokalt

Nærpolitireformen er en langsiktig plan for utvikling av politiet i perioden frem mot 2020. 126 av politiets tjenestesteder legges ned, og sju nye opprettes, ifølge Politidirektoratets endelige innstilling for organisering av norsk politi. Norge vil dermed stå igjen med 221 tjenestesteder.

Disse lensmannskontorene legges ned lokalt:

  • Klepp lensmannskontor
  • Hå lensmannskontor
  • Gjesdal lensmannskontor
  • Bjerkreim lensmannskontor

Målet er:
Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig
Som har kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger, og sikre innbyggernes trygghet
Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor
Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer

I vurderingene som er gjort har man tatt hensyn til blant annet kjøreavstand, utrykningstid og spesielle forhold i politidistriktet. I tillegg legger man vekt på at politiet skal bli mer synlige og være der det skjer.

  • Det blir 11 tjenesteenheter – 4 politistasjonsdistrikt og 7 lensmannsdistrikt
  • I alt 19 tjenestesteder – 5 politistasjoner og 14 lensmannskontor
  • 1 ny politistasjon – Stavanger lufthavn
Dagens organisering Sør-Vest politidistrikt
Dagens organisering Sør-Vest politidistrikt
Ny organisering Sør-Vest politidistrikt
Ny organisering Sør-Vest politidistrikt

Gjennomføring av beslutning

  • Selv om den lokale strukturen nå besluttes, vil implementeringsfasen kunne ta noe tid og variere fra distrikt til distrikt
  • Distriktet kan nå begynne å planlegge for gjennomføring av endringer i lokal organisering
  • Implementeringen av endringene må vente til etter klageperioden er avsluttet (01.04.2017)

Avatar

Written by

promillekontroll

Nattens: promillekontroll på Jærveien, Klepp

nattens

Nattens: 12 bortvisninger i løpet av natten, 10 menn og 2 kvinner