in , ,

Politiet har startet ny etterforskning i Tina-saken

Ny etterforskning i Tina-saken:

Tidligere i år leverte Seksjon for alvorlige uoppklarte saker i Kripos, den såkalte Cold case-enheten, sin rapport etter å ha gjennomgått drapssaken der Tina Jørgensen ble funnet drept 26. oktober 2000. I rapporten anbefaler Kripos at Sør-Vest politidistrikt iverksetter videre etterforsking i et begrenset omfang.

Politimester Hans Vik har vært tydelig på at det er viktig at saken nå ses på med nye øyne. Det er derfor satt sammen en gruppe som består av etterforskere som ikke tidligere har vært involvert i saken. Gruppa skal ha base i Sandnes og har så vidt startet arbeidet.

Dialog med Kripos

Ansvarlig jurist på saken, Unni Byberg Malmin, var før sommeren sammen med representanter fra den nyopprettede etterforskningsgruppen i møte med Kripos for å få overlevert saken.

– Her fikk vi en gjennomgang både av saken og rapporten som er utarbeidet av Kripos. I forhold til etterforskningen som er anbefalt dreier det seg i hovedsak om taktisk etterforskning og oppfølging av både gamle og nye tips, forklarer juristen.

Den nye etterforskningsgruppa vil bestå av 7-8 etterforskere med ulik bakgrunn og kompetanse, i tillegg til ansvarlig jurist. Det tas høyde for at hele eller deler av prosjektet vil pågå frem til sommeren 2019.

– Kripos stiller seg også til disposisjon dersom vi har behov for bistand i forbindelse med saken, opplyser Byberg Malmin.

Kilde:

Stab for kommunikasjon

Sør-Vest politidistrikt

Jærnytt

fartsoverskridelsen

Nattens: 3 gutter anmeldt etter vold og trusler mot politiet

Bil kjørte av vegen på Bryne

Bil kjørte av vegen på Bryne