in ,

Nødpass utstedes ved avviklede passkontor inntil videre

pass

Det er ikke uvanlig at en av ulike årsaker er for sent ut til å få nytt pass, og derfor må benytte seg av nødpass. Flere lensmannskontor har i senere tid avviklet passtjenesten. Disse lokasjonene kan likevel skrive ut nødpass frem til ordningen med nye pass og ID-dokumenter trer i kraft i løpet av 2020. Det er for tidlig å si når dette skjer, men inntil videre kan en altså få nødpass på en rekke lensmannskontorer, i tillegg til lokasjonene som fortsatt utsteder ordinært pass.

Nødpass bør bare benyttes i nødstilfeller

Politiet minner om at det er viktig å sjekke passet sitt i god tid før avreise. Nødpass er ikke en optimal, eller langvarig løsning. Disse passene utstedes for én enkeltreise. Ved utstedelse av nødpass vil det ordinære passet bli automatisk ugyldiggjort. Eier er også pliktig til å levere tilbake både nødpass og ordinært pass etter reisen. Det beste er derfor å ha kontroll på hvor passet er og gyldighet, slik at en unngår både stress og andre unødige anstrengelser.

Innbyggerne kan som kjent benytte hvilket som helst passkontor, uavhengig av hvor de bor. Sjekk politiet.no for oversikt over passkontor og ledige timer.

Her kan du få nødpass:

• Randaberg lensmannskontor (utsteder ordinært pass)
• Egersund politistasjon (utsteder ordinært pass)
• Sandnes politistasjon (utsteder ordinært pass)
• Jæren lensmannskontor (utsteder ordinært pass)
• Stavanger lufthavn politistasjon

Avatar

Jærnytt

Tofteberg

Tofteberg – «Line up behind me»

Gokart

Gokart-kollisjon på Reve – jente fraktet til SUS