in ,

Nedslående resultater etter enda en taxikontroll

taxikontroll
Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen har utført ny taxikontroll i Stavanger sentrum og Sola flyplass med 3 kontrollører over 3 timer. Kontrollørene hadde forventet noe bedring etter siste uker media oppslag, men som man ser av kontrollresultatene så er det fortsatt veldig mye og ta tak i.

Antall kontrollerte lette kjøretøy: 24
Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 19

Kommentar til kontrollen:

  • 24 Taxi kontrollert med disse resultatene:
  • 17 Kjøretøy med bruksforbud og rapport til løyvemyndighetene for feil med kjøreseddel og løyvenummer.
  • 2 med bruksforbud for manglende kjøreseddel, her ble det i tillegg lagt ned bruksforbud for videre persontransport.
  • 4 Kjøretøy ble kalt inn til kontroll hos Statens vegvesen da de ikke var registrert for persontransport.
  • 1 Kjøretøy må møte for kontroll hos Statens vegvesen da ombyggingen for rullestolbrukere ikke var godkjent.

Jærnytt

Oltedal Dirdal

Trafikkulykke søndag 26.06.22 på RV450 Oltedal-Dirdal

politi

Alvorlig hendelse i Sandnes