in , ,

Mange bygninger og gjenstander rammes av kraftig vind

Det meldes om mange bygninger og trær som har blitt tatt av vinden. Politiet anmoder folk til å sikre løse gjenstander. Vinden ventes å vare noen dager.

obs  OBS-varsel fra YR

Rogaland:

Onsdag og torsdag søraust liten til full storm på kysten og i fjellet, lokalt vindkast på 25-30 m/s i lavlandet og fare for snøfokk og vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene.

Jærnytt

NFF Rogaland Trenerseminar 15.-17.januar 2016

Stor lekter har slitt seg og driver i retning Valhallfeltet