in ,

Kontroll på Ålgård

Kontroll på Ålgård
Foto: Statens vegvesen

Pressemelding fra Statens vegvesen

Statens vegvesen utførte i dag kontroll på Ålgård der vi hadde fokus dokumenter og teknisk. Det var 9 kjøretøyer som fikk bruksforbud, av disse var det 3 kjøretøy som ble avregistrert grunnet manglende godkjent EU kontroll. Og et kjøretøy ble avregistrert for å ikke være omregistrert på eier. En tilhenger ble avregistrert for tekniske mangler. Det ble ilagt 5 gebyr for manglende medbrakt vognkort. 2 gebyr for manglende medbrakt førerkort. 3 førere fikk gebyr for å kjøre med dekk, mønsterdybde under 3 mm. 6 kjøretøyer fikk mangler: 1 kjøretøy kjennemerke ikke lesbart, 2 manglende bremser og manglende lys på tilhenger. 2 kjøretøy fikk midlertidig kjøreforbud for manglende sikring av last på sine tilhengere.

Kontrollsted: Ålgård
Dato og tidspunkt/ varighet: 07:30-13:30
Antall deltakere fra Statens vegvesen: 6

Resultat
Antall kontrollerte kjøretøy: 2880
Antall kjøretøy med skriftlige mangler: 6
Antall bruksforbud/ avskiltinger: 9/5
Antall kjøretøy som ble anmeldt/ rapportert skriftlig: 0/0
Gebyr og type gebyr: 5 vognkort, 2 førerkort, 3 dekk

Avatar

Jærnytt

Kontroll av ATV

Kontroll av ATV på Kåsen

nattens

Nattens: full mann funnet sovende i blomsterbed