in ,

Gris påkjørt av toget på Varhaug

Klokken 09:50 meldte togleder i NSB at et av deres tog hadde kjørt på og drept en gris.Grisen hadde forvillet seg inn på toglinja på Varhaug.

Jernbaneverket melder at grisen overlevde sammenstøtet med toget, men at den ble avlivet av viltnemda kort tid etterpå.

Både politiet og Jernbaneverket ønsker å koma i kontakt med bonden, for å få svar på hvordan dette skjedde.

Jærnytt

Arbeider falt 8,5 meter fra stillas

Betydelige verdier stjålet mens eier var hjemme