in

Funn av død person på Klepp

ambulanse

Politiet fikk melding om funn av død person utenfor en adresse i Stasjonsvegen i Klepp, lørdag 090422 klokken 0400.

Politiet gjennomfører taktisk og teknisk etterforskning på stedet. Kriminalteknikere er på stedet og gjennomfører undersøkelser på funnstedet.

Politiet arbeider utfra flere hypoteser uten at detaljer vil bli opplyst på dette tidspunkt.

Avdøde er en mann i 60 årene. Pårørende er varslet.

Avdøde vil bli obdusert og saken videre etterforsket.

Oppdatering kl 13.16:
Viser til tidligere utsendt pressemelding i anledning ovennevnte.

De tekniske undersøkelsene pågår enda på stedet, da noe arbeid gjenstår. Avdøde vil bli obdusert i løpet av mandag 10.4.22 og saken vil bli videre etterforsket.

Det vil ikke bli gitt ytterligere kommentarer før obduksjonsrapporten foreligger.

Jærnytt

ambulanse-113-jnytt

Sparkesykkelulykken – frigivelse av navn

politi

Alvorlig voldsepisode i Sandnes