in ,

Forventer stor pågang på pass- og ID-kontorene

Etter hvert som flere innbyggere får vaksine mot covid-19 kan en forvente at smittesituasjonen endrer seg i positiv retning. Det kan bety at flere velger å reise utenlands. I et normalår utsteder Sør-Vest politidistrikt om lag 75 000 pass. I 2020 ble det bare utstedt snaut 30 000 pass som følge av begrenset reisevirksomhet. Det betyr at etterslepet fra innbyggere som trenger nye pass vil være stort.

– Bestill pass nå

Sør-Vest politidistrikt sin oppfordring til publikum er klar.
– Bestill pass nå, sier leder for Felles enhet for utlending og forvaltning Leif Ole Topnes, som frykter at mange vil oppleve at de får reisen sin kansellert fordi de ikke har benyttet muligheten til å bestille nytt pass i god nok tid.
– Ingen vet når samfunnet er tilbake til normal situasjon, men det som er sikkert er at det ikke er kapasitet til å møte passbehovet dersom mange venter med å bestille pass, presiserer han.

Legger ut ledige timer fortløpende

Sør-Vest politidistrikt jobber nå med ulike tiltak for å øke kapasiteten ved de sju pass- og ID-kontorene i distriktet.
– Vi gjør det vi kan for å tilrettelegge innenfor de rammene også vi må forholde oss til med tanke på smittevern. Det legges nå fortløpende ut mange timer ved samtlige passlokasjoner i Sør-Vest politidistrikt, sier Kjetil Optun seksjonsleder i forvaltningsseksjonen Felles enhet for utlending og forvaltning.

Seksjonslederen oppfordrer innbyggere til å sjekke utløpsdatoen på passet sitt, og så raskt som mulig bestille en time via politiets nettsider dersom det trenger å fornyes.
– Det er ikke sikkert du får time med det første eller på ditt nærmeste passkontor, men da må du prøve igjen. Ledige timer blir fortløpende lagt ut på politiets nettsider, og det kan bli ledige timer dagen etter at du har sjekket. Husk at alle står fritt til å velge hvilket pass- og ID-kontor en vil bestille time ved, understreker Optun.

Jærnytt

Vaulabergveien

Kjørte ut av Vaulabergveien

Flyhistorisk museum

Lørdag: trafikkulykke ved Flyhistorisk museum