in ,

Etterforsker mistenkelig dødsfall

ETTERFORSKER MISTENKELIG DØDSFALL – 10.07 kl 10.30

Like før klokken 05.00 i tirsdag 10.07 ble det funnet en livløs mann på Tananger. Mannen, som er i 20-årene, ble etter hvert erklært død.

ANNONSE


Politiet jobber nå med å få bekreftet mannens identitet. Omstendighetene rundt dødsfallet gjør at politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall. Det gjennomføres nå både taktiske og tekniske undersøkelser. Det er kriminalteknikere på stedet og det tas vitneavhør. Politiet holder alle muligheter åpne.

ETTERFORSKER MISTENKELIG DØDSFALL – OPPDATERING 10.07 kl 12.00

Etterforskningen etter det mistenkelige dødsfallet på Tananger i dag fortsetter med full styrke. Dødsfallet betegnes fortsatt som mistenkelig.
Politiet gjør nå tekniske undersøkelser i området ved funnstedet. Av taktiske hensyn kan vi ikke kommentere mulig dødsårsak, eller andre omstendigheter rundt hendelsen.
Den avdøde er identifisert og pårørende er varslet. Det er likevel for tidlig å frigi navnet på vedkommende.

ETTERFORSKER MISTENKELIG DØDSFALL – OPPDATERING 10.07 kl 14.45

Politiet har gjennomført en rekke undersøkelser og vitneavhør i området på Tananger der en person i dag ble funnet livløs, og senere erklært død. Det jobbes nå med å kartlegge avdødes bevegelser i forkant av dødsfallet. Det er fortsatt en del politiressurser i området, der undersøkelsene fortsetter.
Det er besluttet rettsmedisinsk undersøkelse av avdøde for å få bedre kunnskap om hva som kan ha skjedd.

MISTANKEN ER SVEKKET ETTER MISTENKELIG DØDSFALL – OPPDATERING 11.07 kl 10.00

Politiet gjennomførte i løpet av gårsdagen en rekke undersøkelser og vitneavhør i området på Tananger der en mann i 20-årene ble funnet livløs, og senere erklært død. Dødsfallet ble først betegnet som mistenkelig og politiet holdt alle muligheter åpne, på bakgrunn av omstendigheter på åstedet.

Basert på avhør og tekniske og taktiske undersøkelser er nå politiets mistanke om at det har tilstøtt den avdøde noe kriminelt svekket. Det blir likevel gjort enkelte undersøkelser videre.

Det er besluttet rettsmedisinsk undersøkelse av avdøde for å få bedre kunnskap om hva som kan ha skjedd. De pårørende har blitt fulgt opp gjennom en pårørendekontakt. Det er for tidlig å frigi navnet til den avdøde, men dette vurderes fortløpende i samråd med de pårørende.

 

ANNONSE


brann

Nattens: brann i Havnevegen i Tananger og 7 bortvisninger i nattelivet

ambulanse

Nattens: Syklist fraktet SUS etter trafikkulykke på Bybrua