in , , ,

82 branndøde i Rogaland siden år 2000

I perioden 2000 til 2015 var det 3 898 bygningsbranner i fylket. De mest brannfarlige månedene var januar med 483 branner og desember med 437. Så langt i år har én person omkommet i brann i Rogaland.

Det er i stor grad personer som tilhører risikoutsatte grupper som omkommer i brann. Særlig
gjelder dette eldre mennesker som ikke alle er i stand til å ivareta egen brannsikkerhet.

– Ta en tur til din nærmeste familie og sjekk om de har røykvarslere som fungerer og om de
har behov for en komfyrvakt. Din innsats kan være med på å redde liv, sier seksjonsleder
Rune Einar Håland i Rogaland brann og redning IKS.

Cirka 40 000 husstander over hele landet får 6.-8. desember besøk av lokale
brannvesen/feiervesen og elektrisitetstilsyn, med tilbud om gratis og uforpliktende sjekk av
brann- og elsikkerheten i boligen.

– Det er en enkel kontroll av brannsikkerheten, med veiledning og informasjon. For beboerne
er sjekken frivillig og kontrollørene vil legitimere seg når de ringer på, sier Rune Einar
Håland.

I vintermånedene og ikke mist i romjulsuken er det mange flere branner enn ellers i året.
– Den økte brannhyppigheten i julen har sammenheng med stor aktivitet i de tusen hjem med
økt bruk av elektrisitet, matlaging, levende lys og peiskos, i mange tilfeller i kombinasjon med
alkoholbruk, sier Håland.

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg. Nytt av året er at du må ha minst én
varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig i oppholdsrom og soverom, også når
døren mellom rommene er lukket.

– Boligbranner som tar liv skjer som regel om natten, og halvparten av alle dødsbranner
skjer i boliger hvor røykvarsleren ikke fungerer. Du bør gjøre det til en vane å jevnlig sjekke
om røykvarsleren fungerer, gjerne en gang i måneden, sier Håland.

For å sette søkelyset på brannsikkerhet i hjemmet, arrangeres kampanjen Aksjon boligbrann
i desember. Aksjon boligbrann er en del av «Alt vi kan mot brann», som er en nasjonal
satsing på brannforebyggende arbeid. DSB, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak
kampanjen, mens representanter fra brannvesenet står for den praktiske gjennomføringen.
Lokalt er det Rogaland brann og redning IKS som står for gjennomføringen av kampanjen.

På sikkerhverdag.no finner du nyttig informasjon om komfyrvakt og andre tiltak som bedrer
brannsikkerheten. Følg også Aksjon boligbrann på Facebook.

Jærnytt

Ulykke

Trafikkulykke på Fv44 i ettermiddag

Politi

Mandag kveld: lastebil med krane krasjet med gangbru på E39