in ,

35 millioner til demensforskning på SUS

demensforskning

35 millioner til demensforskning på SUS

– Dette gjør det nå mulig å planlegge nye behandlingsstudier i samarbeid med andre forskningsgrupper, sier forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Dag Aarsland.

ANNONSE


SESAM mottar denne uken 35 millioner kroner fra Pleiehjemsforeningen i Rogaland. Formålet med gaven er å fremme biomedisinsk demensforskning for å forstå mekanismer og finne nye diagnosemetoder og nye medisinske behandlingsstrategier. Gaven er overskuddet etter Pleiehjemsforeningen i Rogalands salg av Blidensol sykehjem.

– Det private, ideelle Blidensol sykehjem er blitt bygget og drevet av Pleiehjemsforeningen i Rogaland for å gi personlige og gode livsforhold for aldersdemente. Av flere årsaker er foreningen nå under avvikling. Vi er derfor glade for at salgssummen for sykehjemmet og foreningens øvrige midler nå kan brukes til å bidra til å finne den direkte årsaken til demens i tråd med formålet til stifterne av Pleiehjemsforeningen, sier Kirsten Smedvig, leder av foreningen.

Pengene gjør det mulig både å gjennomføre flere prosjekter som er planlagt og å planlegge nye behandlingsstudier. Forskningen vil gjennomføres i nært samarbeid med verdensledende forskere ved King’s College London. Forskningsgruppen på SESAM består av omkring 25 forskere som over flere år har studert hvilke mekanismer som gir demens. SESAM samarbeider også med forskere ved Universitetet i Oslo og Karolinska Institutet .

Antallet personer med demens vil øke

De personlige og samfunnsmessige utfordringene knyttet til demens er enorme. I dag finnes det antagelig over 80 000 personer med demens i Norge, og kostnadene per år er over 300.000 kroner per person. Det økende antallet eldre i Norge gjør at tallene vil øke dramatisk de kommende 10-20 årene, dersom det ikke dukker opp måter å forebygge demens på.

Til tross for at man internasjonalt, både innen industri og det offentlige, har investert milliarder av kroner til demensforskning, har det ikke kommet nye medikamenter på markedet de siste 20 årene. Det siste året har det også kommet flere negative resultater fra store multinasjonale forskningsprosjekter.

Forskere ved SESAM undersøker hvilke mekanismer som gir demens

SESAM har de siste årene gått fra å drive ren klinisk forskning til en mer sammensatt tilnærming som forener basalforskning med forskning på hvordan man best kan behandle pasienter.

Les mer om kliniske studier på SESAM: https://helse-stavanger.no/SESAM

Et nytt og spennende samarbeid mellom SESAM og Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser (NKB) muliggjør videre satsing på demens knyttet til Parkinsons sykdom og lignende sykdommer, som sammen utgjør opp mot 20% av alle med demens.

SESAM vil identifisere personer med økt risiko for demens, men som ennå er friske. De skal studere forandringer i hjernen, blod, hudceller og ryggmarsvæske, for å fange opp de aller tidligste sykdomsforandringene. Slik kunnskap er avgjørende for å kunne utvikle målrettede legemidler.

Donasjonen markeres med en overrekkelse 20.april i SESAM sine lokaler på Våland, Stavanger.

Kilde: Helse Stavanger 

ANNONSE


Politi

Nattens: Tente på aviser ved politihuset

fyll og tull

Nattens: mann angrepet av 3 personer i Stavanger sentrum