Mad Designer at work in the dark

Jærnytt har tatt seg en tenkepause.